Dart throwing man - cartoon

Stemmen is
geen spel...

Voor mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving staat er veel op het spel. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Europese, federale en regionale overheden hebben hefbomen in handen om achterstelling en uitsluiting aan te pakken.

Daarom roepen we de politici op om te kiezen voor een sociaal beleid: armoedebestrijding, herverdeling en solidariteit.

Ieders Stem Telt, ook die van jou!

Kies bewust, stem sociaal!

Wat denk jij? Is dit bij ons, of niet?

Start

Laat je horen en geef je
stem aan solidariteit!

Stuur je selfie in